Om oss

Metodistkirken

 er en global kirke med 80 millioner medlemmer. I Norge er det 10.000 metodister fordelt på 44 lokale menigheter. I tillegg driver kirken sykehus, aldershjem, teologisk høyskole og bistandsarbeid.

 startet i England på 1700-tallet og kom til Norge på 1850-tallet.

 tror ikke at den alene kjenner hele sannheten. Derfor ønsker den å rekke hånden ut til samarbeid og fellesskap med andre og blir ofte kalt «Brobyggerkirken».

 er en kirke med høyde under taket og lave terskler, som prøver å følge sin grunnlegger, John Wesleys, regel: «Tenk selv og la andre tenke!»

 tror at alle mennesker er likeverdige i Guds øyne og elsket av Gud.

 er opptatt av at troen skal vise seg i praktisk handling. Derfor er samfunnsengasjement en viktig side ved kirkens virksomhet. Særlig kommer dette til uttrykk gjennom omsorg for medmennesker, bygging av inkluderende fellesskap, engasjement for menneskerettighetene, arbeid for fred og rettferdighet og klimaengasjement.

 har en gudstjeneste som er en kombinasjon av form/ordning (med et kjerneinnhold som skaper rom for trygghet og gjenkjennelse) og spontanitet/frihet (som gir fleksibilitet og liv og som gjør gudstjenesten ekte og livsnær, tiltalende og nærværende).

 bruker følgende verktøy i sitt teologiske arbeid: Bibelen, tradisjonen, erfaringen og fornuften.

 

Metodistkirken i Moss

 er en åpen og inkluderende kirke der alle er velkomne.

 har gudstjeneste hver søndag kl 11.00. Omtrent en gang i måneden er det en «annerledessøndag» med konsert, tur, familieopplegg e.a. Andre aktiviteter i kirken: sangkor, formiddagstreff, mannsgruppe, barneklubb, konfirmantopplegg og misjonsforening.

 ledes av et menighetsråd.

 har prest i deltidsstilling, men mye av arbeidet utføres av frivillige.

 er et godt sted for markering av viktige begivenheter i livet som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse.

 er registrert på Skeivt kristent nettverksliste over trygge kirker, og man kan inneha alle frivillige verv i menigheten uavhengig av seksuell orientering.

 er universelt utformet i 1. etasje, med tilgjengelig toalett. Det brukes mikrofoner og teleslynge i kirkesalen under gudstjenestene.

 

Menigheten har også en lang og god historie – blant annet som byens eldste frikirke. Du kan lese mer om historikken vår her. 

 

Ønsker du lære mer om Metodistkirken generelt, og hva vi tror på, kan du finne dette på Metodistkirkens hovedsider.