Støtt oss

Det er flere måter å støtte menigheten på.

Som de fleste frikirker er vi avhengige av frivillige for å få kirken til å driftes på en god måte. Dette er gjennom at man bidrar med frivillig innsats, for eksempel ved å påta seg verv, være kirkevert, koke kaffe eller ta med en blomst innimellom. I tillegg til de mange som gir av sin tid for å gjøre frivillige oppgaver, er vi også takknemlig for økonomisk støtte til menigheten. Slik kan du gi:

Skattefrie gaver: På økonomiske gaver mellom 500,- og 25 000,- kr er det mulig å få skattefritak. Ta kontakt med Metodistkirkens hovedkontor for å få et KID-nummer så dette blir riktig registrert.   

Dersom du vil gi en frivillig pengegave til menigheten, kan du bruke kontonummer 8220 02 83895, eller vipps 77221

Metodistkirken i Moss er registrert som Grasrotmottaker i Norsk tipping. Registrerer du ditt spillekort til kirken, får vi en liten del av det du spiller for uten at det koster noe mer for deg.

I tillegg er det mulighet for å støtte menighetens arbeid gjennom å kjøpe lodd på vårt vår- og julelotteri.