Gudstjeneste

Gudstjeneste

Det naturlige samlingspunktet for menigheten er gudstjenesten. Vi feirer oftest gudstjeneste søndager kl 11:00, men har innimellom møtepunkt på andre tidspunkt. Metodistkirkens gudstjenester er åpne for alle, og man er velkommen til å delta så mye eller lite man vil.

Barneklubben

Barneklubben

Barneklubben er et av våre viktigste tilbud. Her kan barn i alderen 1-15 år komme, sammen med foreldre, besteforeldre eller en annen voksen, og få en enkel middag (oftest pølse i brød eller lompe), synge sammen, gjøre hobbyaktiviteter, høre historier fra bibelen og nyte hverandres selskap. Barnegruppa møtes annenhver torsdag, med unntak av skolens ferier.  Barneklubben er åpen for alle som ønsker å komme.

Metodistkirkens sangkor

Metodistkirkens sangkor

Metodistkirkens sangkor har vært aktivt helt siden 1876 da menigheten ble grunnlagt.  Det er et firstemt kor, med to damestemmer og to herrestemmer. Korets dirigent er Øyvind Hanssen, og repertoaret byr på alt mellom salmer, folketoner, gospel og "evergreens". Sangkoret synger jevnlig på menighetens gudstjenester, har egen julekonsert, og setter stor pris på å bli invitert ut på forskjellige arrangement. Metodistkirkens sangkor øver i kirkesalen mandager kl 19:00-21:30, og setter alltid pris på nye sangere.

Formiddagstreffet

Formiddagstreffet

Formiddagstreffet samles hver annen mandag klokken 12:00. Her kan du nyte sosialt samvær, andakt, lotteri og en enkel servering. Noen ganger er det også foredrag om spennende temaer, eller noen som deler noe. Formiddagstreffet samler primært damer på 60+, men man er hjertelig velkommen også om du ikke faller inn i denne kategorien. 

Guttas Forum

Guttas Forum

Vi er veldig glad for å ha en egen mannsgruppe i menigheten. Guttas forum er en gruppe for voksne menn i alle aldre. Guttas forum arrangeres siste tirsdagen i måneden kl 19:30 – ofte i kirken, men innimellom også turer andre steder. Dette blir bekjentgjort i forkant. Guttas forum byr på foredrag og/eller kåserier, loddsalg og servering.

Misjonsprosjektet vårt

Misjonsprosjektet vårt

Gjennom Metodistkirkens misjonsselskap er menigheten med og støtter prosjekter i våre samarbeidsland. I 2020 fikk vi et nytt misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens misjonsselskap, for det forrige prosjektet vi var en del av var ferdig gjennomført. Dette prosjektet går ut på å bygge broer i Sierra Leone.

Les mer