Festgudstjeneste på Takkedagen

Velkommen til festgudstjeneste på Takkedagen! Prest: Lars-Erik Nordby, Musikk: Øyvind Hanssen, Sangkoret synger, Takkeoffer opptas. Kirkecafé etter gudstjenesten. Kirkevert: Per Kristiansen, Tekstleser: Mie & Odd Haddal, Blomster: Jorunn Kristiansen, Kirkecafé: Liv Karin Norlin.