Pusteromsgudstjeneste på Treenighetssøndag - nattverd (NB - tiden)

Ansvarlig prest: Knut Refsdal, Nattverd, Musikk: Gøril R. Eriksen, Sang av "Lysglimt" fra Metodistkirken i Horten, Tekstleser: Bente Hammer, Kirkevert: Veronika Hegglund, Blomster: Mie & Lita Haddal, Kirkecafévert: Veronika Hegglund, Kirkecafé etter gudstjenesten