Gudstjeneste på 1. s. i adventstiden - nattverd

Ansvarlig prest: Knut Refsdal, Musikk: Øyvind Hanssen, Kirkevert: Thomas Bakundukize, Tekstleser og kirkecafevert: Irene Lindhom, Blomsteransvarlig: Lillian Iversen