Gudstjeneste på menighetens barne- og ungdomssøndag (MBU-dagen)

Ansvarlig diakon: Lisa Kristin Hanielsen, Musikk: Øyvind Hanssen, Kirkevert: Knut Lindhom, Tekstleser: Bente Hammer, Blomsteransvarlig: Lillian Iversen, Kirkecafevert: Torunn Hansen, Offer til kirkens barne- og ungdomsarbeid