Gudstjeneste på 23. s. i treenighetstiden

Ansvarlig prest: Knut Refsdal, Musikk: Gøril R. Eriksen, Sang: Metodistkirkens sangkor, Tistedal, Kirkevert: Jon Anders Arntzen, Tekstleser: Liv Helga Mørk, Blomsteransvarlige: Toril Nordby og Liv Karin Norlin, Kirkecafevert: May Vestlund