Gudstjeneste på Allehelgensdag

Ansvarlig prest: Anne Berthling, Musikk: Øyvind Hanssen, Sang: Metodistkirkens sangkor, Moss Kirkevert: Jorunn Skiri, Tekstleser og kirkecafevert: Liv Karin Norlin, Blomsteransvarlige: Toril Nordby og Liv Karin Norlin