Gudstjeneste på Bots- og bønnedagen - nattverd

Ansvarlig prest: Knut Refsdal, Musikk: Gøril R. Eriksen, Kirkevert og tekstleser: Veronika Hegglund, Blomsteransvarlige: Bente Hammer og Tove Fjeldstad Kirkecafeansvarlig: Jorunn Skiri