Gudstjeneste på 20. s. i treenighetstiden

Ansvarlig prest: Øystein Brinch, Musikk: Øyvind Hanssen, Sang: Metodistkirkens sangkor, Moss Kirkevert og tekstleser: Vidar Fjeldstad, Blomsteransvarlige: Bente Hammer og Tove Fjeldstad Kirkecafevert: Liv Helga Mørk