Festgudstjeneste på årets høsttakkedag

Ansvarlig prest: Knut Refsdal, Sang av Metodistkirkens sangkor fra Skien, Musikk: Øyvind Hanssen, Kirkevert: Knut Lindhom. Tekstleser: Lillian Iversen, Blomsteransvarlig: Liv Helga Mørk, Kirkekaffe v/sosialkomiteen Høstoffer opptas