Menighetstur til Horten. Avreise fra kirken kl. 16.30 (merk tiden)

Vi deltar på høstofferdagen til Metodistkirken i Horten og feirer høstfest denne søndag kveld. Ingen samling i Moss.