Gudstjeneste på 17. s. i treenighetstiden

Ansvarlig diakon: Marit Kristine Danielsen, Musikk: Toril Nordby, Kirkevert: Thomas Bakundukize, Tekstleser og kirkecafeansvarlig: Irene Lindhom, Blomsteransvarlig: Liv Helga Mørk