Guttas forum i kirken

Detaljert program kommer etter hvert.