Guttas forum i kirken

Vi får besøk av Terje Johannessen fra Rygge som kåserer over temaet: «Mine reiser i Kina». Enkel bevertning. Alle gutter er velkomne.