Guttas forum i kirken

Vi får besøk av tilsynsprest Ingull Grefslie fra Mysen som kåserer over temaet: «Tilsynsprest i med- og motvind». Enkel bevertning. Alle gutter er hjertelig velkomne!