Formiddagstreff i kirken

Velkommen til en uformell samling i kirken hvor sosialt samvær, hyggelig bevertning og aktuelle temaer tas opp.