Misjonsprosjektet

 

Gjennom Metodistkirkens misjonsselskap er menigheten med og støtter prosjekter i våre samarbeidsland. I 2020 fikk vi et nytt misjonsprosjekt, for det forrige prosjektet vi var en del av var ferdig gjennomført. Dette prosjektet går ut på å bygge broer i Sierra Leone.

Metodistkirkens misjonsselskap arbeider litt annerledes enn det man tradisjonelt har tenkt er misjon. Misjonsarbeidene har hovedfokus på humanitære prosjekter, slik som bygging av latriner, brønner, skoler eller infrastruktur. Arbeidsformen kalles «partnership in development», eller «parterskap i utvikling», fordi det partner-tanken som er viktig i misjonens arbeid; det er ikke vi her i Norge som sitter med kompetansen om hva man trenger i en landsby i Afrika – det er menneskene som bor i landsbyen som selv vet hva de trenger. Så inngår man et partnerskap – hvor vi i Norge kan bidra med økonomi, og landsbyen sørger for arbeidskraft og kompetanse. Litt forenklet sagt: Vi tror ikke at en nordmann vi kan sende til Afrika vil kunne mer om å bygge ting i Afrika enn menneskene som allerede er der!

Vår menighets misjonsprosjekt er i en landsby som heter Gondama, vest i Sierra Leone. Gondama er en liten landsby, med en befolkning på om lag 660 personer. Av disse er omtrent 200 barn, og 180 ungdommer. I Gondama livnærer man seg av jordbruk, og særlig jordnøtter og ris er varer det dyrkes mye av. Innbyggerne i Gondama har bedt om hjelp til å bygge en del små broer, slik at man får en skikkelig vei til og fra landsbyen. Å ha en god og trygg vei vil hjelpe landsbyen på flere områder. Det vil gjøre det lettere for dem å frakte jordbruksvarene de dyrker til markedene i byene, så de får bedre inntekter på varene sine. Det vil også gjøre det lettere for landsbyboerne å få tilgang til helsevesen og skolegang, som er i de større byene.  Dersom man ønsker å gi en gave til misjonsarbeidet, så kan man gjøre det gjennom kirkens vipps eller bankkonto. Merk betalingen tydelig med at du vil den skal gå til misjon, så sender vi den til rett sted. På misjonssøndag og julaften tar vi også opp kollekt spesifikt til formålet.